loading...

Chợ kim cương lớn nhất thế giới

Thành phố Surat, phía tây Ấn Độ là nơi hơn 90 phần trăm kim cương thô hợp pháp cũng như phi pháp được đánh bóng, môi giới và xóa gốc tích trước khi quay về các nước mua kim cương trên khắp thế giới.

Surat, Ấn Độ được coi là nơi "kim cương máu" được chùi sạch sẽ trước khi rơi vào tay khách hàng trên toàn cầu.

Theo tạp chí Foreign Policy, Surat, ở bang Gujarat, Ấn Độ được coi là nơi những viên “kim cương máu” được chùi sạch sẽ trước khi rơi vào tay khách hàng trên toàn cầu.

The system here runs on mafia-like trust, with no official paperwork. Here, a small-time polisher shows rough-cut stones that he received in exchange for the Post-it note on the right, which details the value and carats of the merchandise. Polished diamonds and certifications lie underneath.

Tại đây, hệ thống vận hành giống kiểu mafia, vì không có giấy tờ chính thức nào. Trong ảnh, một người thợ đánh bóng kim cương “khoe” những viên kim cương cắt thô mà anh nhận được để đổi lấy một mảnh giấy vuông, trong đó ghi chi tiết giá trị và số carat của món đồ. Những viên kim cương đã được đánh bóng và giấy chứng nhận nằm trên bàn.

After the polishers get a delivery of rough cuts, they grind them with simple tools in order to bring out the many facets (faces, or sides) that, when done well, make the finished product reflect light like a prism.

Sau khi thợ đánh bóng nhận được sản phẩm thô, họ bắt đầu mài chúng bằng những công cụ đơn giản nhằm tạo ra các góc cạnh. Nếu được mài tốt, các góc cạnh này sẽ tạo thành các lăng kính phản chiếu ánh sáng khiến cho kim cương trở nên lấp lánh.

Once polished, a broker will pick up the stones for distribution. This particular broker, seen here pulling out a parcel in the Surat Diamond Association office, had over $1 million dollars (wholesale) in merchandise on him, with no security or protection of any kind.

Sau khi kim cương được đánh bóng, một người môi giới sẽ đến lấy những viên đá quý để đem phân phối. Người môi giới này đang rút ra kiện hàng chứa kim cương trị giá hơn một triệu USD trong người mà không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào, tại văn phòng Hiệp hội Kim cương Surat.

A polisher inspects some of his finished goods before they head off to Mumbai.

Một thợ soi kim cương trước khi chúng được chuyển tới thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Dozens of halls like this line Surat's Mahidharpura diamond market. More than 3,000 dealers come here daily, each carrying tens of thousands of dollars' worth of stones around their stomachs. Security is nonexistent, and transactions are conducted openly as legal and illegal stones mingle freely.

Hàng chục căn phòng lớn như thế này nằm dọc chợ kim cương Mahidharpura ở Surat. Hơn 3,000 người buôn bán đến đây mỗi ngày, mỗi người mang theo các viên đá trị giá hàng chục nghìn USD quanh bụng. Vấn đề bảo đảm an ninh không tồn tại, và các giao dịch với những viên đá hợp pháp hay phi pháp đều được thực hiện lẫn lộn, không phân biệt.

A boy waits for the Gujarat Mail train -- which couriers take to transport the stones from Surat to Mumbai -- to arrive.

Một thanh niên chờ tàu chở hàng Gujarat đến để những người vận chuyển đem các viên đá quý từ Surat tới Mumbai.

Couriers hurry to their spots as the train arrives.

Những người vận chuyển nhanh chóng đến điểm hẹn khi tàu đến.

At the India International Jewellery Show, where roughly 25,000 buyers arrive each August from around the world to make around $1 billion in deals, merchants move upstairs with diamond dealers after inspecting their merchandise to discuss prices, shipments, and long-term contracts.

Tại hội chợ trang sức quốc tế Ấn Độ, khoảng 25.000 khách hàng đến tham quan vào tháng 8 hàng năm, với tổng giá trị các khoản giao dịch là khoảng một tỷ USD. Khách hàng lên tầng hai để thỏa thuận giá, cách vận chuyển và các khoản hợp đồng dài hạn với người bán.
loading...