loading...

Lịch của người Maya bác bỏ đồn đoán về ngày tận thế

Các nhà khảo cổ học hồi tháng 5 công bố, họ tìm thấy bộ lịch của người Maya tại di tích Xultun ở Guatemala. Bộ lịch này được khắc trên tường một ngôi nhà của người Maya từ thế kỷ thứ 9.

Khác với thông tin trước đó cho rằng trong lịch của người Maya cổ có ngày tận thế 21/12/2012, bộ lịch có các thông số về ngày tháng hàng nghìn năm trong tương lai. Việc tìm thấy bộ lịch này bác bỏ luận cứ rằng ngày 21/12 tới là ngày thế giới diệt vong.

loading...